Υπηρεσίες

“Η κομψότητα του Μαρμάρου”

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των κατασκευαστικών έργων, η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επιμέτρησης και τοποθέτησης μαρμάρων.

Μια ομάδα αποτελούμενη από αρχιτέκτονες και εξειδικευμένο προσωπικό τοποθέτησης μαρμάρων διαμορφώνουν τους πλέον ελκυστικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, βασιζόμενοι στην αρχιτεκτονική και το ύφος του κάθε έργου.

Η ακρίβεια, η εμπειρία, η εργατικότητα και το μεράκι είναι συστατικά της ομάδας μας για ένα απαράμιλλο και μοναδικό αποτέλεσμα.